Best Marathi Riddles

छगन आणि मगन हे दोघे मित्र आहेत. असा कोण आहे जो कधीच प्रश्न करत नाही तरी सुद्धा तुम्ही त्याला उत्तर देता? Pin by Pratap Dabke on PRATAP True words, Inspirational Find this pin and more on brain. Best marathi riddles.